Zwembad De Zeehoek gaat sluiten

In het coalitieakkoord van het huidige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik is woningbouw op het Zeehoek-terrein als kans benoemd. Ook is gesteld dat renovatie van het overdekte zwembad geen optie is.
Door in de begroting voor de jaren 2024 en 2025 € 100.000,- extra subsidie op te nemen voor noodzakelijk onderhoud, dacht het college de levensduur van het zwembad op te rekken. Om het zwembad langer en veilig open te houden blijkt echter veel meer geld nodig. Tegelijkertijd wordt het zwembad geconfronteerd met enorme kosten voor energie waardoor de financiële situatie snel verslechtert.
Alles bij elkaar leidt ertoe dat het zwembadbestuur samen met het college moet concluderen dat het langdurig openhouden van het zwembad niet meer tot de mogelijkheden behoort.
Onduidelijk is tot wanneer het zwembad open kan blijven. Er komt misschien nog een mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen in de hoge energiekosten. De verwachting met de huidige kennis is dat sluiting tussen 2023 en 2025 plaats gaat vinden. Er is besloten om over te gaan tot afbouw van de exploitatie, maar wanneer die precies eindigt is vanwege veranderende omstandigheden nog niet helder. We hopen daar op korte termijn duidelijkheid in te kunnen geven.
Op deze website houden we iedereen op de hoogte van het laatste nieuws.
Cookie instellingen