Sluiting zwembad De Zeehoek

Laatste nieuws: 23-03-2023

Vanaf 3 april a.s. zijn we helaas genoodzaakt om de openingstijden van De Zeehoek aan te passen. De reden hiervoor is dat een aantal personeelsleden gekozen hebben voor een nieuwe toekomst elders omdat De Zeehoek per 31 juli 2023 definitief gaat sluiten.
De volgende activiteiten stoppen vanaf 3 april 2023:
 
  • Banen zwemmen op woensdag van 08.00-09.00 uur.
  • Volwassenen zwemmen op woensdag van 18.45-20.00 uur.
  • Aqua fit op woensdag van 20.00-20.45 uur.
  • Trimzwemmen op woensdag van 20.45-21.30 uur.
  • Vrij zwemmen op zondag van 13.00-14.30 uur.
  • Naturisten zwemmen op zondag van 15.00-16.30 uur.
 
De overige activiteiten van De Zeehoek blijven (onder voorbehoud) tot 31 juli 2023 doorgaan.

Laatste nieuws: 03-03-2023

Het bericht van het bestuur van Stichting De Zeehoek:

 
ZWEMBAD DE ZEEHOEK NOG OPEN TOT 31 JULI 2023
Vanwege een terugloop in de personele bezetting, ten gevolge van aanhoudende onduidelijkheid over de exacte sluitingsdatum, heeft het zwembadbestuur helaas moeten besluiten dat het niet mogelijk is het zwembad langer open te houden.
De definitieve sluiting komt eerder dan verwacht. In een goed overleg met de gemeente is vorig jaar afgesproken het zwembad zo lang mogelijk open te houden, met als richtlijn sluiting medio 2024-2025. Dit onder de voorwaarden dat de continuïteit en de veiligheid in het zwembad gewaarborgd blijven, er voldoende financiële middelen voorhanden zijn en er genoeg personeel is om de activiteiten goed te kunnen begeleiden.
 
Op dit laatste punt loopt het nu mis. De Zeehoek heeft onvoldoende personeel om het zwembad op de gewenste manier draaiende te houden. Aanvulling van het personeelsbestand lukt niet en met de huidige bezetting komt de continuïteit van het zwembad sterk in het gedrang waardoor een eerdere sluiting onvermijdelijk is.
 
Voor het personeel van het zwembad zijn de afgelopen maanden zwaar geweest.
Na een moeilijke coronaperiode kwam het bericht van aankomende sluiting als een grote verrassing en heeft bij hen voor veel onzekerheid gezorgd. We zien collega’s daardoor vertrekken. De wens om het zwembad zo lang mogelijk open te houden werkt hier in de praktijk averechts.
 
Met het kiezen van een sluitingsdatum heeft het bestuur zich vooral gericht op het huidige klantenbestand van leszwemmers. Het streven is zoveel mogelijk kinderen van deze groep voor 31 juli te laten afzwemmen.
Nieuwe leszwemmers zullen niet meer worden opgeroepen. De gemeente zet zich in om de kinderen die bij sluiting nog geen diploma hebben en de kinderen die op de wachtlijst staan, onder te brengen bij andere zwemaanbieders. Naar verwachting geeft de gemeente hier medio april meer duidelijkheid over.
 
Met het vaststellen van een sluitingsdatum, geeft het zwembad bestuur haar personeel en zijn gebruikers duidelijkheid. Tegelijkertijd kan de exploitatie van het zwembad op een nette manier worden beëindigd.
Het bestuur heeft weloverwogen de sluitingsdatum bepaald in de overtuiging dat dit beste weg is en zal zijn best doen om medewerkers van het zwembad een goede begeleiding te geven en alle lopende zaken op een nette manier af te sluiten.
 
Cookie instellingen