Gedragscode Zwembranche

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft het Nationaal Platform Zwembaden / NRZ samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen. In de gedragscode staat hoe medewerkers van een zwembad zich tegenover bezoekers moeten gedragen.
Zwembad De Zeehoek werkt conform de Gedragscode Zwembranch.
Klik op onderstaande link om deze in Pdf te downloaden.
Gedragscode Zwembranch

Meldlijn
Is er echt iets mis of maak je je grote zorgen? Dan kun je nu al anoniem terecht bij de meldlijn van het NOC*NSF. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 2025590 (€ 0,10 per minuut).

Bedoeling
Het Vertrouwenspunt Sport is in eerste aanleg bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF, afhankelijk van de ernst van de situatie.

Het Vertrouwenspunt Sport helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling.

Klachten over bijvoorbeeld het gebruik van drijfmiddelen, de zwemlesmethode, de bevordering van het kind naar een ander zwemlesniveau, de duur van het zwemlestraject of de wijze waarop met ouders en kinderen wordt gecommuniceerd,worden door het Vertrouwenspunt niet in behandeling genomen. Voor dit soort kwesties kunnen zwemlesouders bij het hoofd zwemzaken (Ans Swier, 0228-581672/a.swier@zwembaddezeehoek.nl) terecht. Het Vertrouwenspunt is er voor zware zaken, die vertrouwelijk van aard zijn zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling.