Huisregels

Van harte welkom in deze sportaccommodatie.

Het is de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten.
Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven.

 1. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid.

 2. Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.

 3. Niet met schoenen in de zwemzaal en het 'blotevoetengedeelte' van de (kleed-)accommodatie.

 4. Hardlopen in de zwemzaal/ op de perrons is niet toegestaan.

 5. Glaswerk in de zwemzaal/ op de perrons is niet toegestaan.

 6. Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de af te sluiten kluisjes of garderobekasten.

 7. Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.

 8. De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/ of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

 9. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en / of diefstal van uw eigendommen en / of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

 10. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.

 11. Ongewenste en / of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet getolereerd.

 12. Het is niet toegestaan om met camera's en/of mobiele telefoons opnames te maken in de kleedruimtes en bij de toilet- en douche ruimtes.

 13. Onderwater camera's zijn alleen toegestaan na overleg met het personeel.

Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels.

Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijden de politie ingeschakeld.