Gratis WiFi

18-08-2014

Zwembad De Zeehoek heeft ook voor haar gasten een gratis WiFi netwerk beschikbaar.

Voorwaarden gebruik gratis WiFi

·Zwembad De Zeehoek stelt gratis WiFi voor haar bezoekers beschikbaar, voor persoonlijk en
niet-commercieel gebruik.
·Zwembad De Zeehoek biedt geen ondersteuning bij het opzetten van de internetverbinding.
·Daar waar van toepassing gelden de huisregels van Zwembad De Zeehoek zoals die staan in het
huisreglement.
·Zwembad De Zeehoek is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot internet te
blokkeren.
·Het gebruik van WiFi is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet
is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.
·Zwembad De Zeehoek kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan
het gemiddelde.
·Zwembad De Zeehoek houdt het recht om de verbinding van WiFi met de gebruiker te
blokkeren, indien de gebruiker in strijd is met het huisreglement.
·Gebruik van deze dienst is mogelijk voor alle mobiele apparaten met een bijbehorende WiFi-
voorziening (IEEE 802.11x)
·WiFi is getest op de volgende besturing systemen: Windows 7 - Windows XP - Windows Vista -
Windows Mobile 5 en 6.1, Android, Iphone
·Zwembad De Zeehoek is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit
activiteiten van de gebruiker.
·Zwembad De Zeehoek neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de
gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op het server/internet geplaatst wordt.
De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
·De gebruiker verklaart Zwembad De Zeehoek nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
·Het WiFi netwerk is beschikbaar op de volgende tijden:

Maandag t/m Vrijdag 08.30 tot 21.00 uur.
Zaterdag en Zondag 08.30 tot 16.00 uur.

·